360 Grader Event & Locations AS

Engasjement og kompetanse må til for å skape et vellykket prosjekt. 360° Event & Location AS har bred kompetanse innen prosjektledelse og logistikk, i tillegg til å ha et produksjonsteam innen film og bilde.

 

 

Vi har kreative og engasjerte medarbeidere med stor arbeidsglede. Gjennom fokus på god organisering og ved å finne de rette samarbeidspartnere, har vi det som skal til for å skape gode opplevelser.

Gjennom våre 4 konsept:

360° Event, 360° Produksjon, 360° Gruppereise og 360° Konferanse tilbyr vi alt fra kick-off, seminarer, lanseringer, til turer på sjø eller fjell med spesielle naturopplevelser eller turer til utlandet. 

360° Events & Locations AS  -  firmapost@360-grader.no
Tlf +47 91 80 03 10